info@malmoindustries.com

+46 70 764 83 12

Service

SERVICES

VÅRA TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

Mönsterkonstruktion

Tillskärning

Provtillverkning

Design och produktutveckling

Sourcing av material

Standardutbud av tyger från våra leverantörer

Låg och hög kvantitetsproduktion

Full service supply – Vi designar, konstruerar och producerar paketering och paketeringsdetaljer utifrån ert önskemål

Vi tror på öppenhet och transparens hela vägen och arbetar alltid med öppna kalkyler. För all produktion använder vi vår prismodell så att du som kund skall veta vad du betalar för och var du kan göra skillnad för att nå de marginaler som eftersträvas.

OUR PRICING MODEL:

OUR PRICING MODEL

Type of cost

Explanation

Direct material

Cost of materials

Working hours

Total working hours per product x hourly rate

Indirect material

Textiles that are cut off, tape and production-realted costs linked to the material.

Factory overhead

This covers, for example, ordering materials, transport booking, packaging materials, machine use and everything needed for production (15-19% above).

Profit

What we get over to develop and maintain a production in Sweden (9% of the total price).

Your price

The sum of the above and the total price you have to pay for your product.

VÅR PRISMODELL

Kostnadsslag

Förklaring

Direkt material

Kostnad för material

Arbetstid

Totala arbetstiden per produkt x timpris

Indirekt material

Textil som klipps bort, tejp och produktionsrelaterade kostnader kopplat till materialet

Fabriks overhead

Detta täcker t ex beställning av material, transportbokning, förpackningsmaterial, maskinanvändning och allt som behövs för produktion (15-19% ovan)

Vinst

Det lilla vi får över för att utveckla och bibehålla en produktion i Sverige (9% av total priset)

Ditt pris

Summan av ovan och det totala priset du får betala för din produkt

Our standard offering exists of:

Våra Tjänster

Mönsterkonstruktion

Tillskärning

Provtillverkning

Design- och produktutveckling

Sourcing av material

Standardutbud av tyger från våra leverantörer

Låg och hög kvantitetsproduktion

Full service supply – Vi designar, konstruerar och producerar paketering och paketeringsdetaljer utifrån ert önskemål

Vi tror på öppenhet och transparens hela vägen och arbetar alltid med öppna kalkyler. För all produktion använder vi vår prismodell så att du som kund skall veta vad du betalar för och var du kan göra skillnad för att nå de marginaler som eftersträvas

OUR PRICING MODEL:

VÅR PRISMODELL

Kostnadsslag

Förklaring

Direkt material

Kostnad för material

Arbetstid

Totala arbetstiden per produkt x timpris

Indirekt material

Textil som klipps bort, tejp och produktionsrelaterade kostnader kopplat till materialet

Fabriks overhead

Detta täcker t ex beställning av material, transportbokning, förpackningsmaterial, maskinanvändning och allt som behövs för produktion (15-19% ovan)

Vinst

Det lilla vi får över för att utveckla och bibehålla en produktion i Sverige (9% av total priset)

Ditt pris

Summan av ovan och det totala priset du får betala för din produkt